Porsanger kommune er ferdig med kartlegging av prioriteringsgruppene 1-7. Dersom noen i disse gruppene fortsatt ikke har blitt kontaktet, ta kontakt med vaksineringesteamet på telefon 48503563 eller via skjema et under

Kartlegging pågår i prioriteringsgruppe 8-11 (64-18 år). Innbyggere i disse prioriteringsgruppene bes spesielt registrere seg for vaksinering.

Her kan du registrere deg for vaksinering, klikk her! 

 

FHI anbefaler å ikke vaksinere personer under 18 år.

Er du over 18 år og ønsker å ta vaksine skal du foreløpig ikke ringe kommunen eller fastlegen for å bestille time for vaksinering. Du vil få informasjon om hva du skal gjøre når det nærmer seg din tur. Dersom du ønsker å ta vaksinen, - og du har mottatt beskjed om at din tur nærmer seg, -så finner du skjema for registrering nedenfor.