Den gamle planen ble vedtatt i 2001, og var nok på mange områder utdatert.

Den nye planen løser ikke alle utfordringer knyttet til areal i Porsanger kommune, men svært mange. For administrasjonen vil planen medføre enklere og raskere saksbehandling, noe innbyggerne etter hvert vil merke.

Med en ny arealplan vedtatt vil det bli enklere å foreta justeringer og mindre endringer, det vil også være enklere om politikken ønsker å gjøre større endringer. En arealplan, i likhet med alle andre planer gjelder inntil politikken har vedtatt en ny plan. Uansett må eventuelle politiske ønsker om endringer forholde seg til krav fra overordnede myndigheter, en problemstilling som nok har vært medvirkende til at den vedtatte plan har tatt tid å ferdigstille. Det er også slik at det er noen områder i planen som krever ekstra prosesser med overordnet myndighet, før arealplanen for disse områdene kan bli vedtatt.

Ordfører Aina Borch hadde veddet på at hun skulle klare å få ny arealplan på plass innen utløpet av 2022, om ikke skulle hun spise hatten sin. Siden vi har passert årsskiftet ble det «hattespising» på dagens ekstraordinære kommunestyremøte. Om hatten dandert med marsipan smakte godt, fikk vi ikke avklart.

 

Presentasjon gitt av kommuneplanlegger under møtet