Porsanger kommune opprettet i 2021 et Brukerutvalg for institusjons- og hjemmetjenester, for å imøtekomme krav og ønsker om forsterket brukermedvirkning på administrativt nivå.

Du kan lese mer om formål med Brukerutvalget og retningslinjene for utvalget HER.

Da valgperiode for nåværende medlemmer er utløpt, et det behov for å rekruttere inn nye brukerrepresentanter og vara for begge tjenesteområder. Hvis du er bruker av eller pårørende til pasienter i institusjons- eller hjemmetjenester, og ønsker å bidra med dine erfaringer inn mot det administrative arbeidet i sektor, håper vi du melder din interesse for verv i Brukerutvalget. 

Dersom du kan tenke deg et verv der du med “brukerstemmen” har mulighet til å påvirke tjenestene og er opptatt av brukermedvirkning, kan du sende en e-post til helse og- omsorgssjef der du skriver litt om deg selv og hvilket tjenesteområde du ønsker å representere.

Nye medlemmer i utvalget velges for 2 år. 

Vi håper du kan melde din interesse innen fredag 29.2.24.