Beregning av KID

Innbetaling av skatt

Beregning av KID


Skatteart:
År:
Løpenummer:
Termin:
Løpenummer:
Her skal det
fylles inn enten organisasjonsnummer eller fødselsnummer (11 siffer). Når du fyller i organisasjonsnummer må du sette inn 00 foran.
Kontonummer: 6345.06.20205