Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
A A A

2004

Skoler og oppvekstsentre- PPT

Pedagogisk - psykologisk tjeneste -PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Porsanger kommune er organisert i en interkommunal tjeneste; PPD for Midt-Finnmark IKS. Eierne er Berlevåg, Gamvik, Lebesby og Porsanger kommune. Hovedkontoret ligger i Lakselv. I Porsanger er det to spesialpedagogstillinger. I tillegg kommer leder, merkantil og ½ logopedstilling som dekker alle eierkommunene. Telefonnummer til kontoret er 78 46 04 67. Leder er Irene Fiskergård, tlf 48 50 42 38.

PPT er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6. Vi har ansvar for barn 0-16 år og for voksne med rett til voksenopplæring.

På vår hjemmeside http://www.mfppd.no/ finner man mer informasjon om hvordan vi kan kontaktes, samt henvisningsskjema for barnehage og grunnskole. Foresatte og spesialisttjeneste kan også henvise ved bruk av samme henvisningsskjema. 

Kommunen ønsker å overta alle prestegårdsholmene i Porsangerfjorden

Porsanger formannskap har i møte 11.02.04 på ny rettet en henvendelse om å få overta prestegårdsholmene, Hamnholmen, Langøya, Prestøya/Ytre Langøy og Sandholmen i Porsangerfjorden. De lokale bygdelagene i Kistrand, Olderfjord og Smørfjord har i lengre tid ønsket at holmene overføres til kommunen. Senest i september 2003 har bygdelagene purret på kommunen slik at kommunen overtar holmene.
multe_100x151

Kommunens drifts- og investeringsregnskap 2003 viser underskudd

Driftsregnskap 2003 er gjort opp med driftsubalanse på 4,0 mill. kroner. Endelig regnskapsmessig underskudd blir på ca 1,4 mill. kr etter fratrekk av forrige års overskudd på 2,5 mill. kroner. Investeringene i 2003 har et merforbruk utover tildelt budsjett på 2,8 mill. kroner.

Porsanger kommunes kriseteam er i beredskap.

Porsanger kommunes kriseteam er nå satt i beredskap i forbindelse med katastrofen i sør-øst Asia. Dette betyr at personer som er direkte eller indirekte berørt av katastrofen har mulighet til bistand fra kommunen når som helst i tiden fremover. Kriseteamet vil være i funksjon gjennom hele nyttårshelgen og videre gjennom ukene som kommer.

Porsanger kommune oppretter beredskap.

Porsanger kommune oppretter en beredskap for personer som har vært i befatning med katastrofen i Sørøst Asia. Kommunen har aktiviserert sitt psykososiale team for å ivareta behovene til skadde overlevende, etterlatte og pårørende.
Kart over kriseomr夥

Porsanger med bidrag til hjelpearbeidet.

Porsanger kommune ønsker å være med med å gi ett bidrag til hjelpearbeidet etter naturkatastrofen i sørøst Asia. Kommunen har bevilget kr. 10.000,- til Norges Røde Kors sitt hjelpearbeid.

Positive hendelser i Porsanger.

Jeg har lyst å fortelle en litt annen historie, historien om Porsanger, en kommune midt i Finnmark, en tre-kulturell kommune som ønsker å bli en vinnerkommune. Forresten ikke bare ønsker, men som skal bli en vinnerkommune.

Partnerskap i praksis

Tredjeklassen ved media og kommunikasjonslinja på Lakselv videregående skole er nå i gang med produksjon av plakater og utforming av logo til Arktiske matdager i Porsanger.
Fristene festmiddag fra arrangementet i 2004
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk