A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Brann og redningstjenesten

På grunn av situasjonen rundt Corona viruset, har Brannsjefen gjort tiltak for å begrense smittefaren for de ansatte:

  • Brannstasjonen stenges for besøkende/publikum.
  • Feiertjenesten avlyser alle varslede tilsyn med fyringsanlegg.
  •  Feiing utsettes inntil videre.

Har du spørsmål, kontakt oss pr telefon eller e-post.