Oppfordringen om å melde fra kommer fra miljøoffiser og Major Kjetil Hanssen ved Garnisonen i Porsanger. Hanssen ber om at folk tar kontakt hvis en finner avfall eller andre rester som er skjemmende i naturen.

Hanssen sier at Forsvaret har et ansvar for å rydde opp etter sine aktiviteter, men at det kan være vanskelig å få med alt som en følge av et øver i store geografiske områder. Så skulle det være noe som er blitt igjen etter øvelser rundt om i Porsanger kommune, ta kontakt er meldingen fra Garnisonen i Porsanger.

Major Kjetil Hanssen kan nås på telefon 78493660 eller 45403660.