Doaibmaossodat fuolaha dáid bargguid Porsáŋggus:

  • Doaimma ja divodemiid gieldda huksehusain.
  • Čáhce- ja rufeerusttegiid ja čorgema doaimmaid.
  • Gieldda geainnuid, gáhtaid ja gáhttačuovggaid doaibmama.
  • Bearráigeahččat ja dihkkádit meahcceláhttuid.
  • Buollinváruhus gieldda huksehusain.
  • Fuolahit čorgema gieldda visttiin.
  • Fuolahit gieldda ruonasguovlluid

Doaibmaossodagas lea váktaortnet muohtaboltumis ja čáhce- ja duolvačáhcerusttet fuolaheamis.

  • Váktatelefovdna muohtaboltun vuossárggas - bearjadahkii dii. 08.00-15.30 tlf. 92 65 75 35.
  • Váktatelefovdna čáhci ja rufe bearjadagas - vuossárgii dii. 15.30-08.00 tlf. 95 07 54 82.