Teknihkalaš ossodagas lea ovddavástádus doalus, geainnus, čázis, rufes ja almmolaš visttiid ja opmodagaid bajásdoallamis. Ossodagas meannudit goaivundieđáhusaid ja rufe luoitinlobi. Ossodagas maid lea ovddasvástádus doapparortnegis ja gieldda visttiid láigoheamis. Ossodagas lea vel ovddasvástádus investerenprošeavttaid ovddas gielddastivrra mearrádusa mielde. Ossodat lea ruferusttegiid nuoskidaneiseváldi gitta 1000 PE (olbmoovttadaga). Ossodat lea maid gielddalaš geainnuid geaidnoeiseváldi ja plánejit ja meannudit ee. johtolatsihkkarvuođaáššiid.