Porsáŋggu gielddas lea ovddasvástádus doaimmahit- ja divodit buot gieldda geainnuid. Gielddas leat 84,6 km gieldda geainnu.

Geaidnosihkarvuođaplána lea dehálaš oassi geaidnoplánemis ja servodat ovdáneamis. Plána sisttisdoallá dáid doaibmabijuid.

  • Stuorát doaibmabijuid gieldda geainnuide Porsáŋggus.
  • Stuorát ja álkis fysalaš doaibmabijuid johtolatsihkarvuođadoaibmabijuid gieldda geainnuide Porsáŋggus.
  • Miellaávkkálaš bargu. Plána sisttisdoallá maid muhtun duogášdieđuid; lihkuhisvuođa registreremiid, statistihkaid jna
  • Fysalaš doaibmabijuid vuoruheamit riika- ja fylkkageainnuin maid Stáhta geaidnodoaimmat ja Finnmárkku fylkkagielda rávve.

Trygg Trafikk Nettsteder for trafikkopplæring for barn og unge:

Trygg Trafikk har lansert barnastrafikklubb og trafikkogskole. Sidene er gratis og åpne for alle. Barnastrafikklubb.no er både en videreføring og en nyskaping av Barnas Trafikklubb. Nettsidene er et svar på tilbakemeldingene fra småbarnsforeldre. I tillegg til lek og lær-aktiviteter for barna på nett, har nettstedet omfattende foreldreinformasjon med tips og råd om trafikkopplæringen. Trafikkskole.no er en omfattende læringsressurs for trafikkopplæringen i hele grunnskolen og for videregående skole. Nettsidene består av interaktive oppgaver, filmer og quiz, tilpasset kompetansemålene i Kunnskapsløftet på de forskjellige trinn.