A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Gul enhet

Egen smitteenhet klar til bruk i Porsanger

Porsanger kommune er fra i dag klar til å ta imot akuttpasienter med mistanke om Covid-19 smitte, som trenger behandling før eventuell transport videre til sykehus. 

Det er gjennomført to øvelser i mottak av pasient i den nye enheten i dag, der ansatte fra legevakt, ambulanse, renhold og sykeavdeling deltok. HO-adm var observatører.

Smitteenheten er opprettet for å sikre et fullverdig behandlingstilbud også til personer med mistanke om Covid-19 smitte, uten å skape utfordringer for normal drift på vanlig legevaktsmottak og for å senke risikoen for å få smitte inn i sykehjem. Enheten kan også bemannes med eget personale og ha inneliggende pasienter om vi skulle komme i en slik situasjon at det kreves.

Enheten ligger midt i sykeavdelinga, men er fysisk adskilt fra de andre gruppene og skal ikke benyttes til gjennomgang etter at den er tatt bruk. Den har fire sengeplasser og et behandlingsrom, eget ambulansemottak og egen personalinngang.  I tillegg egen garderobe, vaktrom, skyllerom og personal-wc. Sykeavdelinga har også frigjort sengeplasser på annen avdeling, slik at det er mulighet for å øke antallet sykestueplasser/ KAD-plasser om det oppstår utfordringer med kapasitet på sykehus.

Avdelingssykepleier Silje Nicolaisen og hennes ansatte har gjort en uvurderlig jobb det siste døgnet md å tilrettelegge avdelingen, der alle ansatte har dratt lasset og tømt lager, flyttet pasienter for å frigjøre rom, laget rutiner m.m.

 

IMG_20200320_1225181[1]
IMG_20200320_1202511[1]
IMG_20200320_1204461[1]
IMG_20200320_1208331[1]
IMG_20200320_1217201[1]
IMG_20200320_1219031[1]
IMG_20200320_1222131[1]
IMG_20200320_1223451[1]