A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Endringer i tilbudet på Porsanger Helsestasjon

Det vil bli endringer i tilbudet på helsestasjonen 0-5 år grunnet restriksjoner knyttet til utviklingen av Koronaviruset. 

Endringene er som følger:

  • Det vil ikke bli tilbudt «Åpen helsestasjon» eller «tverrfaglig drop-in» fram til annen beskjed gis. Rådhuset er stengt for publikum. Helsesykepleier vil møte deg ved hovedinngang døra til avtalt tidspunkt.
  • Dersom du har en timeavtale og denne ikke har blitt avbestilt, ber vi deg møte som avtalt.
  • Det er ønskelig at søsken ikke blir med på konsultasjonen.
  • Dersom barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, herunder hoste/nysing, snørr, feber ønsker vi IKKE at du kommer til avtalt time. Ta kontakt på tlf. 78460000.
  • Alle konsultasjoner der det ikke er vaksinering utgår.
  • Vi oppfordrer alle brukere av helsestasjonen om å følge råd og retningslinjer fra folkehelseinstituttet og helsedirektoratet.

Dersom du har spørsmål er det mulig å få kontakt med en helsesykepleier mellom kl. 08.00-15.30 på tlf. 78460000

Helsestasjonenes telefon tider: Mandag-fredag 08.30-09.00 og 14.00-14.30