Hva er offentlig tjenestepensjon?

  • Jobber du i det offentlige, så får du offentlig tjenestepensjon av arbeidsgiveren din. Den får du i tillegg til pensjon fra Folketrygden (NAV), som alle som bor i Norge får.
  • Offentlig tjenestepensjon er en av landets beste ordninger. I det private betaler gjerne arbeidsgiver mellom 2 og 4 prosent til din pensjonsparing. Med offentlig tjenestepensjon er denne satsen mellom 12 og 16 prosent.
  • Pensjonen beregnes av alt du jobber - jo mer du jobber, jo mer pensjon. 
  • Du får utbetalt pensjon fra du går av og resten av livet.
  • Hvis du blir syk kan du ha rett på en ekstra uførepensjon i KLP og med et tillegg om du har barn under 18 år.
  • Hvis du dør får din ektefelle og evt. barn under 20 år etterlattepensjon.
  • Har du et belastende yrke kan du ha rett på å gå av tidligere.

Disse forsikringene har du i KLP

Du og kollegaene dine er godt forsikret i KLP gjennom arbeidsgiveren din. Du er forsikret om du blir skadet på jobb eller i fritiden (yrkesskade- og ulykkesforsikring), dør (gruppelivsforsikring) eller blir syk på jobbreise (tjenestereiseforsikring).

Få oversikt, klikk her!

Bli klokere på pensjon

Pensjon kan være vanskelig å forstå og ikke minst ha et aktivt forhold til. Vi vil gjerne hjelpe deg litt på vei, med å forklare hva pensjon er og hvordan du selv kan påvirke din økonomiske fremtid. 

Ta et lynkurs, klikk her!