A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Har du helsefaglig kompetanse?

Porsanger kommune ønsker kontakt med helsepersonell som er bosatt i kommunen og som ikke allerede er i arbeid i kommunens tjeneste. Dette med bakgrunn i at beredskapen knyttet til den pågående Koronapandemien forventes å bli langvarig, og at dette vil etter hvert føre til slitasje på det helsepersonellet vi allerede har i organisasjonen. 

KLP har med øyeblikkelig virkning lempet på pensjonsregler for pensjonert helsepersonell som mottar sin pensjon fra dem. For mer informasjon om dette følge denne lenken.

Dersom du har anledning til å bidra bes du sende melding om dette på e-post til  Helse og omsorgssjef Bente Moen eller sms til 930 72 123, så kontaktes du for en samtale. 

Vi minner også om at Lakselv Røde Kors ønsker kontakt med personer i kommunen, som kan bidra med frivillighet ovenfor innbyggere som nå trenger hjelp til å få utført ulike oppgaver.

Ta kontakt med Lakselv røde kors på tlf. 975 88 595.