Sametinget har bedt Porsanger kommune kunngjøre og sende ut tre navnesaker på høring. Navnesakene omfatter i alt over 300 stedsnavn i flere områder av kommunen. Før stedsnavnene fastsettes i tråd med stedsnavnsloven har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har ei særlig tilknytning til. I saker som gjelder bruksnavn vil grunneiere få tilsendt brev.

Klikk her for å lese mer: Høring - Stedsnavn i Porsanger

 

Innspill sendes til Porsanger kommune; postmottak@porsanger.kommune.no

eller per brev: Porsanger kommune, Postboks 400, Rådhuset, 9712 Lakselv

 

Frist for innsendelse er satt til: 4. oktober 2022