Undersøkelsen viser at vi har en prektig ungdom som skulker lite og trives godt. Ungdommen våre drikker ikke, røyker ikke og har tro på framtiden. Men noen opplever også utfrysing, plaging og mobbing på skole og i fritida. Resultatene fra undersøkelsen vil være viktige i kommunens arbeid med barn og unges oppvekstsvilkår.

Lurer du på hva ungdommen i Porsanger tenker om familie, skole og fritid, er noen av svarene å finne i ungdata-undersøkelsen:
Ung i Porsanger.pdf