A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Porsangerhjerte_500x444

Ungdata-underøkelsen gir mange svar

Hvordan er det å være ung i Porsanger?

Som en del av kommunens forebyggende folkehelsearbeid, er det gjennomført en levekårsundersøkelse av ungdom på ungdomstrinnet i Porsanger.

Undersøkelsen viser at vi har en prektig ungdom som skulker lite og trives godt. Ungdommen våre drikker ikke, røyker ikke og har tro på framtiden. Men noen opplever også utfrysing, plaging og mobbing på skole og i fritida. Resultatene fra undersøkelsen vil være viktige i kommunens arbeid med barn og unges oppvekstsvilkår.

Lurer du på hva ungdommen i Porsanger tenker om familie, skole og fritid, er noen av svarene å finne i ungdata-undersøkelsen:
Ung i Porsanger.pdf

Tips en venn Skriv ut