A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Mengder av bøker

Skolerute 2019/2020

05. 03 2019

Skoleruta for Porsanger kommune fastsettes med hjemmel i opplæringslovas § 2-2, 2. og 3. ledd:

”Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innafor ei ramme på 45 sammanhengande veker i skoleåret.Kommunen gir forskrifter om skole og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal være tilpassa avvikling av nasjonale prøver."

IMG_2918

Skoleruta 2018/19

13. 03 2018

Skoleruta for Porsanger kommune fastsettes med hjemmel i opplæringslovas § 2-2, 2. og 3. ledd:

”Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innafor ei ramme på 45 sammanhengande veker i skoleåret.Kommunen gir forskrifter om skole og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal være tilpassa avvikling av nasjonale prøver."

Skoleruta er lagt med utganspunkt i Finnmark fylkeskommune og KS sitt forslag til felles skolerute.

skolerute1819.pdf

skole_5

Velkommen til skolestart!

Nytt skoleår for Porsangerskolene

17. 08 2018

Mandag 20. august er det skolestart for alle elever i Porsanger.

 

Meldeskjema for skolemiljø

Meld fra om skolemiljø

Nå kan du bruke meldeknappen for å melde direkte til rektor

13. 12 2017

Som elev eller foresatt kan du melde direkte til skolen dersom du som elev eller barnet ditt harMeld fra!

opplevd eller opplever mobbing eller krenkende hendelser på skolen.

Bruk meldeknappen her, eller finn den aktuelle skolen, der kan du også trykke på meldeknappen.

 

 

 

 

lbs

Fantastisk resultat på "Åpen Dag"

Lakselv Barneskole informerer:

20. 10 2017

Lakselv Barneskole har denne uka hatt "Internasjonal uke"
Tema for alle klasser har vært UNICEF.

Fra øving sept 2017

BlimE dansen 2017

Lakselv barneskole danser.

21. 09 2017

Fredag den 22.9 kl 11.00 så danser elevene på Lakselv Barneskole BlimE dansen 2017 på torget.

Lakselv barneskole

Skolestart Lakselv Barneskole

Nytt skoleår starter opp.

14. 08 2017

Lakselv Barneskole ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår mandag 21.august kl 08.30.

Første skoledag blir ordinær dag med 6 timer, skoleslutt 14.10. Skolebussene kjører som normalt.

Årets førsteklassinger stiller opp ved inngangen til "småskolen" kl 08.30.

Vindvotten SFO er åpen som normalt, minner også at de som ikke har søkt plass må gjøre det snarest.
Søknadsskjema til SFO finner dere ved å klikke her.

Informasjon om skoleruta for skoleåret 2017/2018 finner dere ved å klikke her.

 

Lakselv videregående skole

10. klassing? Lyst på studiekafe med matematikkhjelp?

Elever ved Lakselv vgs tilbyr leksehjelp i matematikk

21. 04 2017

Studiekafe/leksehjelp:

Tid: Tirsdag 25. april fra kl 1600:1800

Sted: Lakselv vgs - kantina

Varm mat/ middag i forkant.

  Mht matservering, ønsker vi et anslag på antall deltakere. Meld deg på til læreren din.

 

Velkommen til Lakselv vgs- et godt sted å være, et godt sted å lære!

IMG_2922

Skole- og barnehageruta 2017/18

03. 04 2017

Det er oppdaget en feil i skoleruta for skoleåret 17/18.

Elevfri dag som var satt opp 1. juni er flyttet til mandag 30. april. Det er satt in elevfri dag fredag 11. mai i forbindelse med Kristi himmelfartsdag.

Skole- og barnehageruta for 2017/18 finner du her.

Billefjord barnehage

Samordnet opptak barnehager

Søknadsfrist til samordnet hovedopptak for barnehager er 1. april

21. 03 2017

Porsanger kommune praktiserer samordnet hovedopptak i kommunale og private barnehager

Vintervei1

Informasjon om skoleskyss i Porsanger kommune

Trafikksikkerhetsplanen gir lokale føringer angående skoleskyss

26. 01 2017

Alle elever i 3.-10. klasse med skolevei på mer enn 4 km har rett til gratis skoleskyss. elever i 1. og 2. klasse har rett til gratis skoleskyss dersom skoleveien er mer enn 2 km. I tillegg er det i kommunens trafikksikkerhetsplan definert områder der elever kan ha rett til skoleskyss grunnet farlig skolevei.

Høring- Lokal forskrift om skolekretsgrenser

Høringsfristen er satt til 1. mai 2017

25. 01 2017

Porsanger kommune sender med dette på høring «Forskrift til skolekretsgrenser i Porsanger».

Forskrift om skolekretsgrenser er regulert gjennom Opplæringslova § 8-1. Opplæringslova gir ikke den enkelte kommune pålegg om å ha en slik forskrift, men i de tilfeller det skal være en skolekrets i samarbeid med en annen kommune, er det et krav.

Administrasjonen vil på bakgrunn av høringsuttalelsene legge frem et saksfremlegg til politisk behandling i kommunestyret i 2017.

Lokal forskrift for skolekretsgrenser i Porsanger.pdf

Suovas

Suovas - forestilling

22. 11 2016

Alle samiskelever i Børselv, Lakselv barne- og ungdomsskole og videregående har hatt en samisk kulturuke. De har deltatt i ulike grupper som joik, dans, teater, musikk og kostymer. Instruktørene er Mikkel Gaup, Sara Margrethe Oskal og Halvdan Nedrejord. Alle barna ønsker å invitere alle i Porsanger til en morsom og spennende forestilling torsdag 24.11 kl. 18 i Kultursalen.

BliMe dansen 2016_500x281

BliMe dansen 2016

Bli med du også:

10. 11 2016

Alle er hjertelig velkommen til å komme på torget i morgen fredag 11.11. kl 11.til å se på Lakselv Barneskole som er med på BliMe dansen 2016.

Lakselv barneskole[1]_500x281

Velkommen til Åpen dag, fredag 21.10.

Lakselv Barneskole inviterer.

19. 10 2016

Vi på skolen vår vil med dette invitere dere alle i Porsanger til "Åpen dag" på Lakselv Barenskole fredag den 21.10.2016 fra kl 09.00 til kl 12.00

Høst

Lakselv ungdomsskole skal på høsttur til Sundvann, fredag 19. august

Praktisk informasjon om turen

16. 08 2016

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

 

Bussavgang fra skolen til Karalaks kl. 08.45.

Bussavgang fra samme sted til skolen kl. 13.45.

Lakselv barneskole

Velkommen til skolestart!

Nytt skoleår for Porsangerskolene

03. 08 2016

Alle elever i Porsangerskolene ønskes hjertelig velkommen til nytt skoleår.

 

Elevene ved Lakselv barneskole og Lakselv ungdomsskole starter torsdag den 1 8 .august kl 08.30.

Elevene ved Billefjord sjøsamiske oppvekstenter har skolestart mandag 22. august kl. 08.30.

Informasjon om skolestart ved Børselv skole kommer starks.

Børselv oppvekstsenter

Skole i Børselv

Etter grundige forhandlinger er det endelig klart for skolestart i Børselv

02. 08 2016

Det har lenge knyttet seg stor spenning til hvor Børselv skole ville finne husrom, og tirsdag 2. august ble det signert leieavtale mellom Nord Norsk Mottakssenter AS og Porsanger kommune om leie av deler av de gamle skolelokalene i Børselv. Nå gjenstår det å få på plass utstyr, bord, stoler og bøker slik at skolen er klar til å ta i mot spente elever.

Nytilsatt rektor, Kirstin Eliassen har sammen med sine lærere og elver en spennende skolestart foran seg.

Dert vil bli invitert til foreldremøte i forbindelse med skolestart.

Perletur

hva med en #perletur i en naturperle?

26. 07 2016

Perletur. Smak på ordet. Det er nettopp det vi vil Finnmarks nye turkassetrim skal være. Et kjede med perler av turopplevelser der hele fylket er med. Perletur er et samarbeid på kryss og tvers i hele Finnmark. Fra innerst til ytterst. Fra vidda til fjæra. Fra nærturene til fjelltoppene. Fra vest til øst. Nettopp det er Perletur. En turkassetrim med turer som passer for alle, og som skal gjøre det enda mer fristende for fastboende og tilreisende å dra på tur i vårt allsidige fylke.

 

Mengder av bøker

Lærebøker i kvensk

Lærebøker for hele barntetrinnet er ferdig!

10. 07 2014

Bokserien "Minun kieli minun aaret" dekker nå alle trinn på barneskolen.
Nå er følgende bøker klare for salg, 3.-4.klasse grunnbok og oppgavebok og 5.-6. klasse grunnbok og oppgavebok. For 1.-2. klasse er det utarbeidet engangs lærebøker.

Porsanger kommune vil åpne for salg av bøker både til det offentlige og til privatpersoner som måtte ønske de.

Porsangerhjerte_500x444

Hvordan er det å være ung i Porsanger?

Ungdata-underøkelsen gir mange svar

09. 06 2016

Som en del av kommunens forebyggende folkehelsearbeid, er det gjennomført en levekårsundersøkelse av ungdom på ungdomstrinnet i Porsanger.

STOR Porsangerbord_500x62

Vil du delta på kvensk språkreir?

Kjære foreldre i alle Porsangers barnehager!

11. 05 2016

Nord-Norge har en lang historie med norsk, samisk og kvensk språk og kultur. Dette mangfoldet har vært særlig sterkt i Porsanger, og er en svært spesiell arv for mange av oss. I dag er det kvenske språket i en utsatt situasjon. Småbarnsforeldre har hatt norsk som hjemmespråk og har ikke hatt mulighet til å tilegne seg de nødvendige kunnskaper i kvensk til å kunne formidle denne arven. Vi må derfor finne andre metoder for å lære barna kvensk og slik forsøke å hindre at språket dør ut.

Billefjord barnehage

Barnehagerute 2016 / 2017

10. 05 2016

Barnehageruta gjelder for de kommunale barnehagene.

Lakselv barneskole

Skolerute 2016/2017

10. 05 2016

Skoleruta gjelder for kommunens skoler og for Vindvotten SFO

Lakselv barneskole[1]_500x281

Innskrivning for høstens 1.klassinger ved Lakselv barneskole.

Oppvekstavdelinga informerer:

19. 04 2016

Lakselv barneskole inviterer alle barna som skal begynne på skolen til høsten til innskrivning på skolen vår. I hovedsak gjelder dette barn som er født i 2010, men det kan også være barn som har søkt om utsatt skolestart som da er født i 2009.

Søknad om barnhageplass hovedopptak

Søknadsfrist til hovedopptak for barnehageåret 2016/2017 er 1. april.

12. 02 2016

Ungdomstrinnet ved Billefjord oppvekstsenter er gjenåpnet

Samtidig er Susann Røkke på plass som ny rektor

03. 02 2016

1. februar hadde elevene ved ungdomstrinnet sin første skoledag ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter. Dagen ble markert med en hyggelig samling der elever og inviterte foreldre ble servert taler og kaker. Avtroppende rektor Ulf Stødle tok vel i mot ny rektor, Susann Røkke. Ulf Stødle overrakte ny rektor kart og kompass slik at hun alltid skal finne veien til Billefjord.

Oppvekst og kultursjef Irmelin Klemetzen

Oppvekst og kultursjef er nå på plass

26. 01 2016

– Jeg ser fram til å bli bedre kjent med kommunen og er sikker på at dette er en spennende stilling, sier Porsangers nye oppvekst og kultursjef Irmelin Klemetzen

Andre uka i januar overtok Irmelin Klemetzen stafettpinnen fra Knut Johnny Johnsen som oppvekst- og kultursjef, og er nå klar til å ta fatt på oppgavene som venter.

Kommunevåpen Porsanger kommune

Gledelig 23. plass på kulturindeksen 2015

Kulturavdelinga informerer:

03. 12 2015

Hvert år tar Telemarksforsking tempen på norsk kulturliv ved å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner. Nok engang så ser vi at det er et rikt kulturliv i vår kommune og dette gir seg utslag i en svært gledelig 23.plass på årets kulturindeks.

Kommunevåpen Porsanger kommune

Rullering av idrettens anleggsplan.

Kulturavdelinga informerer:

13. 10 2015

Porsanger kommune skal nå i gang med den årlige rullering av den kommunale anleggsplanen - kortsiktig del. Dette er den delen av kommunedelplanen som viser hvilke idretts- og friluftsanlegg som prioriteres rehabilitert eller etablert i Porsanger de neste årene.

Kommunevåpen Porsanger kommune

Samarbeid om "Den kulturelle spaserstokken"

Kulturavdelinga informerer:

05. 08 2015

Eldrerådet i Porsanger administrerer midler som er gitt til Den kulturelle spaserstokken i Porsanger, de søker lokale samsarbeidsparntnere for kulturopplevelser.

samefolkets flagg

Feiring av Samefolkets dag i Porsanger

Porsanger kommune informerer:

03. 02 2015

I hele Porsanger legges det opp til variert og flott feiring av Samefolkets dag fredag den 6.februar,med et rikholdig program for store og små.

samefolkets flagg

Tilskudd til Samefolkets dag.

Kulturavdelinga orienterer.

22. 01 2015

Frivillige lag og foreninger kan søke om tilskudd til arrangementer på Samefolkets dag den 6.februar 2015.