Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Aktuelt

Skolerute 2019/2020

Skoleruta for Porsanger kommune fastsettes med hjemmel i opplæringslovas § 2-2, 2. og 3. ledd:

”Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innafor ei ramme på 45 sammanhengande veker i skoleåret.Kommunen gir forskrifter om skole og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal være tilpassa avvikling av nasjonale prøver."

Mengder av bøker

Gjenåpning av skoler i Porsanger kommune

Regjeringen har besluttet å gjenåpne 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass. 

arbeidsgiverstrategi_008_1200x800

Skolerute 2020-2021

Skoleruta for Porsanger kommune fastsettes med hjemmel i opplæringslovas § 2-2, 2. og 3. ledd:

”Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innafor ei ramme på 45 sammanhengande veker i skoleåret.Kommunen gir forskrifter om skole og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal være tilpassa avvikling av nasjonale prøver."

Nasjonalt nettsted for elevombudene i Norge

Hver dag er det mange barn og ungdom som står opp og gruer seg til å gå i barnehage, skole eller læringsbedriften sin. Det nye nettstedet skal gjøre det enklere å finne ut hvem man kan kontakte for å få hjelp.

IMG_20181121_182822 (2) (002)_1280x1214

Ordensreglement for Lakselv ungdomsskole

Det er kommunen som har ansvaret for at det blir laget ordensreglement for skolene de eier. 

Det finnes forskjellige måter å gjøre dette på. Porsanger kommune har valgt å fastsette fellesregler for alle skolene i en lokal forskrift, og delegere til den enkelte skole å gi særregler tilpasset lokale forhold. Den lokale forskriften er fastsatt av kommunestyret.

5-2 Ordensreglement Lakselv Ungdomsskole.pdf

Velkommen til nytt skoleår ved Lakselv barneskole!

Vi på Lakselv barneskole har den glede av å ønske alle elever velkommen til første skoledag torsdag den 22.august kl 08.30.

Det blir vanlig skoledag for en torsdag fra kl 08.30 til kl 12.00 for alle elever. Bussene kjører normal rute.

Etter skoletid er det SFO tilbud for de som har det, og skoleskyss hjem for de som har det.

1a og 1b: møter ved inngangspartiet ved småskolen der rektor og lærere tar elevene imot.

Alle de øvrige elever møter på sine respektive klasserom  der de enkelte kontaktlærere tar elevene imot.

 Med vennlig hilsen rektor Knut Johnny Johnsen

Lakselv barneskole[1]_500x281

Velkommen til nytt skoleår ved Lakselv ungdomsskole!

8a: møter på skolen kl. 08.30 - elevene blir møtt av rektor og kontaktlærere.

8b/s: møter på skolen kl. 9.30 - elevene blir møtt av rektor og kontaktlærere. 

9 og 10 trinn møter på skolen kl. 08.30 i sine klasserom - elevene blir møtt av kontaktlærerne. 

Skoledagen varer til 14.15.

 

Med vennlig hilsen rektor Reidunn Hesjevik

Lakselv ungdomsskole

Skoleruta 2018/19

Skoleruta for Porsanger kommune fastsettes med hjemmel i opplæringslovas § 2-2, 2. og 3. ledd:

”Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innafor ei ramme på 45 sammanhengande veker i skoleåret.Kommunen gir forskrifter om skole og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal være tilpassa avvikling av nasjonale prøver."

Skoleruta er lagt med utganspunkt i Finnmark fylkeskommune og KS sitt forslag til felles skolerute.

skolerute1819.pdf

IMG_2918

Meld fra om skolemiljø

Som elev eller foresatt kan du melde direkte til skolen dersom du som elev eller barnet ditt harMeld fra!

opplevd eller opplever mobbing eller krenkende hendelser på skolen.

Bruk meldeknappen her, eller finn den aktuelle skolen, der kan du også trykke på meldeknappen.

 

 

 

 

Meldeskjema for skolemiljø

BlimE dansen 2017

Fredag den 22.9 kl 11.00 så danser elevene på Lakselv Barneskole BlimE dansen 2017 på torget.

Fra øving sept 2017

Skolestart Lakselv Barneskole

Lakselv Barneskole ønsker alle elever velkommen til nytt skoleår mandag 21.august kl 08.30.

Første skoledag blir ordinær dag med 6 timer, skoleslutt 14.10. Skolebussene kjører som normalt.

Årets førsteklassinger stiller opp ved inngangen til "småskolen" kl 08.30.

Vindvotten SFO er åpen som normalt, minner også at de som ikke har søkt plass må gjøre det snarest.
Søknadsskjema til SFO finner dere ved å klikke her.

Informasjon om skoleruta for skoleåret 2017/2018 finner dere ved å klikke her.

 

Lakselv barneskole

10. klassing? Lyst på studiekafe med matematikkhjelp?

Studiekafe/leksehjelp:

Tid: Tirsdag 25. april fra kl 1600:1800

Sted: Lakselv vgs - kantina

Varm mat/ middag i forkant.

  Mht matservering, ønsker vi et anslag på antall deltakere. Meld deg på til læreren din.

 

Velkommen til Lakselv vgs- et godt sted å være, et godt sted å lære!

Lakselv videregående skole

Skole- og barnehageruta 2017/18

Det er oppdaget en feil i skoleruta for skoleåret 17/18.

Elevfri dag som var satt opp 1. juni er flyttet til mandag 30. april. Det er satt in elevfri dag fredag 11. mai i forbindelse med Kristi himmelfartsdag.

Skole- og barnehageruta for 2017/18 finner du her.

IMG_2922

Informasjon om skoleskyss i Porsanger kommune

Alle elever i 3.-10. klasse med skolevei på mer enn 4 km har rett til gratis skoleskyss. elever i 1. og 2. klasse har rett til gratis skoleskyss dersom skoleveien er mer enn 2 km. I tillegg er det i kommunens trafikksikkerhetsplan definert områder der elever kan ha rett til skoleskyss grunnet farlig skolevei.

Vintervei1

Høring- Lokal forskrift om skolekretsgrenser

Porsanger kommune sender med dette på høring «Forskrift til skolekretsgrenser i Porsanger».

Forskrift om skolekretsgrenser er regulert gjennom Opplæringslova § 8-1. Opplæringslova gir ikke den enkelte kommune pålegg om å ha en slik forskrift, men i de tilfeller det skal være en skolekrets i samarbeid med en annen kommune, er det et krav.

Administrasjonen vil på bakgrunn av høringsuttalelsene legge frem et saksfremlegg til politisk behandling i kommunestyret i 2017.

Lokal forskrift for skolekretsgrenser i Porsanger.pdf

Suovas - forestilling

Alle samiskelever i Børselv, Lakselv barne- og ungdomsskole og videregående har hatt en samisk kulturuke. De har deltatt i ulike grupper som joik, dans, teater, musikk og kostymer. Instruktørene er Mikkel Gaup, Sara Margrethe Oskal og Halvdan Nedrejord. Alle barna ønsker å invitere alle i Porsanger til en morsom og spennende forestilling torsdag 24.11 kl. 18 i Kultursalen.

Suovas

BliMe dansen 2016

Alle er hjertelig velkommen til å komme på torget i morgen fredag 11.11. kl 11.til å se på Lakselv Barneskole som er med på BliMe dansen 2016.

BliMe dansen 2016_500x281

Skolefritidsordningen (SFO)

Det er per i dag tilbud om SFO i Lakselv og i Billefjord. Vindvotten SFO har tilbud til barn i 1.-4. trinn

Velkommen til Åpen dag, fredag 21.10.

Vi på skolen vår vil med dette invitere dere alle i Porsanger til "Åpen dag" på Lakselv Barenskole fredag den 21.10.2016 fra kl 09.00 til kl 12.00

Lakselv barneskole[1]_500x281

Velkommen til skolestart!

Alle elever i Porsangerskolene ønskes hjertelig velkommen til nytt skoleår.

 

Elevene ved Lakselv barneskole og Lakselv ungdomsskole starter torsdag den 1 8 .august kl 08.30.

Elevene ved Billefjord sjøsamiske oppvekstenter har skolestart mandag 22. august kl. 08.30.

Informasjon om skolestart ved Børselv skole kommer starks.

Lakselv barneskole

Skole i Børselv

Det har lenge knyttet seg stor spenning til hvor Børselv skole ville finne husrom, og tirsdag 2. august ble det signert leieavtale mellom Nord Norsk Mottakssenter AS og Porsanger kommune om leie av deler av de gamle skolelokalene i Børselv. Nå gjenstår det å få på plass utstyr, bord, stoler og bøker slik at skolen er klar til å ta i mot spente elever.

Nytilsatt rektor, Kirstin Eliassen har sammen med sine lærere og elver en spennende skolestart foran seg.

Dert vil bli invitert til foreldremøte i forbindelse med skolestart.

Børselv oppvekstsenter

hva med en #perletur i en naturperle?

Perletur. Smak på ordet. Det er nettopp det vi vil Finnmarks nye turkassetrim skal være. Et kjede med perler av turopplevelser der hele fylket er med. Perletur er et samarbeid på kryss og tvers i hele Finnmark. Fra innerst til ytterst. Fra vidda til fjæra. Fra nærturene til fjelltoppene. Fra vest til øst. Nettopp det er Perletur. En turkassetrim med turer som passer for alle, og som skal gjøre det enda mer fristende for fastboende og tilreisende å dra på tur i vårt allsidige fylke.

 

Perletur

Lærebøker i kvensk

Bokserien "Minun kieli minun aaret" dekker nå alle trinn på barneskolen.
Nå er følgende bøker klare for salg, 3.-4.klasse grunnbok og oppgavebok og 5.-6. klasse grunnbok og oppgavebok. For 1.-2. klasse er det utarbeidet engangs lærebøker.

Porsanger kommune vil åpne for salg av bøker både til det offentlige og til privatpersoner som måtte ønske de.

Mengder av bøker

Vil du delta på kvensk språkreir?

Nord-Norge har en lang historie med norsk, samisk og kvensk språk og kultur. Dette mangfoldet har vært særlig sterkt i Porsanger, og er en svært spesiell arv for mange av oss. I dag er det kvenske språket i en utsatt situasjon. Småbarnsforeldre har hatt norsk som hjemmespråk og har ikke hatt mulighet til å tilegne seg de nødvendige kunnskaper i kvensk til å kunne formidle denne arven. Vi må derfor finne andre metoder for å lære barna kvensk og slik forsøke å hindre at språket dør ut.

STOR Porsangerbord_500x62

Skolerute 2016/2017

Skoleruta gjelder for kommunens skoler og for Vindvotten SFO

Lakselv barneskole

Innskrivning for høstens 1.klassinger ved Lakselv barneskole.

Lakselv barneskole inviterer alle barna som skal begynne på skolen til høsten til innskrivning på skolen vår. I hovedsak gjelder dette barn som er født i 2010, men det kan også være barn som har søkt om utsatt skolestart som da er født i 2009.

Lakselv barneskole[1]_500x281

Ungdomstrinnet ved Billefjord oppvekstsenter er gjenåpnet

1. februar hadde elevene ved ungdomstrinnet sin første skoledag ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter. Dagen ble markert med en hyggelig samling der elever og inviterte foreldre ble servert taler og kaker. Avtroppende rektor Ulf Stødle tok vel i mot ny rektor, Susann Røkke. Ulf Stødle overrakte ny rektor kart og kompass slik at hun alltid skal finne veien til Billefjord.

Oppvekst og kultursjef er nå på plass

– Jeg ser fram til å bli bedre kjent med kommunen og er sikker på at dette er en spennende stilling, sier Porsangers nye oppvekst og kultursjef Irmelin Klemetzen

Andre uka i januar overtok Irmelin Klemetzen stafettpinnen fra Knut Johnny Johnsen som oppvekst- og kultursjef, og er nå klar til å ta fatt på oppgavene som venter.

Oppvekst og kultursjef Irmelin Klemetzen

Gledelig 23. plass på kulturindeksen 2015

Hvert år tar Telemarksforsking tempen på norsk kulturliv ved å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner. Nok engang så ser vi at det er et rikt kulturliv i vår kommune og dette gir seg utslag i en svært gledelig 23.plass på årets kulturindeks.

Kommunevåpen Porsanger kommune

Rullering av idrettens anleggsplan.

Porsanger kommune skal nå i gang med den årlige rullering av den kommunale anleggsplanen - kortsiktig del. Dette er den delen av kommunedelplanen som viser hvilke idretts- og friluftsanlegg som prioriteres rehabilitert eller etablert i Porsanger de neste årene.

Kommunevåpen Porsanger kommune

Samarbeid om "Den kulturelle spaserstokken"

Eldrerådet i Porsanger administrerer midler som er gitt til Den kulturelle spaserstokken i Porsanger, de søker lokale samsarbeidsparntnere for kulturopplevelser.

Kommunevåpen Porsanger kommune

Feiring av Samefolkets dag i Porsanger

I hele Porsanger legges det opp til variert og flott feiring av Samefolkets dag fredag den 6.februar,med et rikholdig program for store og små.

samefolkets flagg

Tilskudd til Samefolkets dag.

Frivillige lag og foreninger kan søke om tilskudd til arrangementer på Samefolkets dag den 6.februar 2015.

samefolkets flagg
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk