Det har vært utfordrende å få inn saksgrunnlag fra forskjellige aktører, og dokumentene i saken har dermed vært fortløpende lagt til, samt tilsendt direkte på e-post til formannskap og lokal presse. 

På lenkeneunder kan du lese sakspapirene  som var klare til møtestart, 18.04.23: en samle-PDF av saksdokumentene, samt et tilleggsdokument som samler alle kommentarene til innspill fra politiske partier i sin helhet:

Sluttbehandling - Kommuneplanens arealdel 2023-2035 (3).pdf

KPA Porsanger - Planbeskrivelse Vedlegg 2 - vurdering innspill.pdf

Presentasjon - kommuneplanens arealdel 18.4.2023.pdf