A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Voksenopplæringen

Generell informasjon

Porsanger voksenopplæring tilbyr følgende:

    - grunnskoleopplæring til voksne som på grunn av mangelfull førstegangsopplæring har rett til dette etter     Opplæringslovens § 4a 

    - tilpasset undervisning/ spesialundervisning for voksne som etter sakkyndig uttalelse har behov for slik     undervisning

    - opplæring i norsk og samfunnsfag for innvandrere og flyktninger med oppholdstillatelse som gir rett til     permanent bosetting i Norge jmf. Introduksjonsloven

 Kontaktinformasjon

Rektor er Berit Salamonsen.

Adresse: Kirkeveien 28, 9700 Lakselv

Telefon rektor             78 46 27 01 (kl. 0800 - 1500)
Telefon lærere            78 46 27 02
Telefax                        78 46 44 46

Lovverk

Grunnskoleopplæring for voksne - Opplæringslovens § 4a
Opplæring i norsk og samfunnsfag fremmedspråklige - Introduksjonslovens kap. 4
 

Søknadsskjema

 Søknad om grunnskoleopplæring for voksne

Søknad om spesialpedagogiske tiltak i voksenopplæring

Søknad om behovsprøvet norskopplæring for fremmedspråklige

Søknad om opplæring i norsk og samfunnsfag for fremmedspråklige

 

Tips en venn Skriv ut