Porsanger kommune ligger midt i Finnmark og er Norges tredje største kommune i utstrekning med et areal på 4.873 km2. Kommunen omkranser Porsangerfjorden, som er Norges fjerde lengste med sine 123 km. Kommunen strekker seg fra Finnmarksvidda i sør og til ishavet i nord. Lakselv ligger på 70.05 grader nord og 24.95 grader øst.

 

Norgeskart der det er markert hvor Porsanger kommune ligger
Fjord, øyer og skjærgård finnes det mange av i Porsanger. Store Tamsøy ytterst i fjorden og Reinøya sør for Børselv er de to største øyene i fjorden. Videre innover finner vi et mylder av små øyer, holmer og skjær i et område med rikt fugleliv, i det som blir kalt verdens nordligste skjærgård.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk her for å gå til kartportalen og søke i detaljert kart over Porsanger!

 

 


ark 2bLiker en å fiske laks kan en glede seg over at Porsanger kommune har 3 store lakseelver, Stabburselva, Lakselva og Børselva. Stabburselva ligger omkranset av verdens nordligste furuskog. Lakselva har en rik gråolderskog langs nedre deler og Børselva med sitt klare vann skjærer seg gjennom den mektige Silfar canyon.

Stabbursdalen nasjonalpark er nok den mest kjente, men vi har flere naturreservater også. Disse er Stabbursnes med sitt rike fugleliv, Reinøya med sine spesielle geologiske formasjoner, Skoganvarre med sin gamle furuskog og Børselvosen og Vækker med sitt unike våtmarksområde.