Sted for influensavaksinering

I år tilbys influensavaksinering på følgende steder i Porsanger Kommune:

Lakselv fredag 21. oktober kl. 12.00-18.00 på biblioteket på rådhuset

Lakselv fredag 4. november kl. 10.00-14.00 på biblioteket på rådhuset

Lakselv fredag 18. november kl. 10.00-14.00 på biblioteket på rådhuset

Lakselv fredag 2. desember kl. 10.00-14.00 på biblioteket på rådhuset

Billefjord fredag 28. oktober kl. 10.00-12.00 på Billefjord skole

Børselv fredag 25. november kl. 10.00-12.00 på Kvensk institutt

 

Timebestilling er ikke nødvendig, det er bare å møte opp.

Målgrupper for influensavaksinasjon

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted) 

Pris

OBS! Vaksinen er ikke gratis i år

 • Influensavaksine kr. 200.-
 • Pneumokokkvaksine (vaksine mot lungebetennelse) kr. 400.-

Vi oppfordrer til betaling via vipps eller med kort. Ved kontant betaling bes om at det tas med eksakt beløp.