Det er nå kommet informasjon om at koronavaksinen vil distribueres ut til landets kommuner etter nyttår, og Porsanger kommune er derfor godt i gang med forberedelsene til vaksineringen som skal gjennomføres.

Det er ennå ikke gitt eksakt tidspunkt for mottak av vaksiner, og nærmere informasjon om når og hvor vaksinering kan skje vil derfor komme når slik informasjon er mottatt.  På grunn av vaksinens holdbarhet må det påregnes at tilbud om vaksinering vil kunne komme på kort varsel. Vaksinen er gratis for alle og det er frivillig om du ønsker å benytte deg av tilbudet.

Det er utarbeidet en nasjonal prioriteringsliste for hvem som skal få vaksine først i denne rekkefølge:

1. Beboere på sykehjem

2. Innbyggere over 65 år der de eldste prioriteres først.

3. Innbyggere i risikogrupper der de eldste prioriteres først.

4. Helsepersonell

5. Den øvrige befolkning

Innbyggere i gruppe 1 – 4 vil kontaktes med tilbud om vaksine, og trenger ikke å ta kontakt for timebestilling. Det vil komme egen informasjon når det er klart for vaksinering av innbyggere i gruppe 5.

Siden kommunen ikke har informasjon om hvor mange vaksiner som vil distribueres ut i første omgang, vil innbyggere i de prioriterte gruppene kontaktes fortløpende. Dette betyr at det kan være innbyggere i prioriterte grupper som ikke blir kontaktet i første omgang, men som fortløpende vil kontaktes når flere vaksiner ankommer.

Det gjøres oppmerksom på at prioriteringsrekkefølge kan endres ved evt smitteutbrudd lokalt.

Informasjon om vaksineprogrammet og gjennomføring i Porsanger kommune vil fortløpende oppdateres på kommunens hjemmeside og Facebookside. Det vil også annonseres i andre medier og komme oppslag. 

Generell informasjon om koronavaksine finner du på Koronavaksine - FHI

Mer informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet finner du her: Koronavaksinasjonsprogrammet - FHI

Har du flere spørsmål kan du ringe nasjonal informasjonstelefon på 815 55 015.