A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Informasjon fra Ungdomsskolen

13. mars 2020 - 31. mars 2020

Alle grunnskoler i landet er nå stengt frem til 26.mars. Våre lærere lager nå opplegg som elevene skal greie å gjøre hjemme, slik at vi oppfyller opplæringsplikten. Dette vil ikke være mulig uten hjelp fra dere foresatte, det er vesentlig at dere følger opp det arbeidet som elevene har hjemme.

Lærerne kommer til å ta kontakt med elevene via telefon, teams og skooler for å høre hvordan det går med elevene. Lærerne vil også bruke teams og skooler til å gi oppgaver og gjennomføre digitale undervisningsøkter. Dette må vi øve oss litt på sammen med elevene for å få til. 

Ungdomsskolen vil ha fokus på kjernefagene norsk/samisk 1, matematikk og engelsk den første uka. Lærene og ledelsen ved skolen vi ha ett evalueringsmøte i løpet av uke 12, hvor vi bl.a. vurderer mengden og innhold i skolearbeid som er gitt..

De fleste har nå fått hentet bøker og annet materiell. Skolen vil også være åpen for å hente bøer og materiell på mandag, og utover det etter avtale med kontaktlærer eller rektor på telefon 988 266 04.

I denne perioden med stengt skole må skolen føre fravær som normalt, dvs. at dersom eleven er for syk til til å kunne gjøre skolearbeid etter plan så må dere melde fra til kontaktlærer.

Vi ber alle om å følge de anbefalinger som folkehelseinstituttet gir, og følge med på kommunens hjemmesider.

Mvh
Reidunn Magnussen Hesjevik

Rektor Lakselv ungdomsskole