A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Kommunale bygg stenges for publikum

Økt smittefare og hevet beredskapsnivå fører til at Porsanger kommune nå har stengt alle kommunale bygg for publikum/innbyggere.

Porsanger kommune stenger alle kommunale bygg for publikum/innbyggere. Publikum/innbyggere bes henvende seg på telefon 78 46 00 00 eller e-post: postmottak@porsanger.kommune.no

Dersom det skulle bli behov for å møtes skal dette forhåndsavtales med tjenesten.

Porsanger kommune vil fortløpende følge opp henvendelsene som kommer inn.