Regnskapene er sent til revisjon til revidering. Regnskapet og kommunens årsmelding, samt revisjonens beretning vil bli forelagt til kommunestyret til behandling i slutten av april, eller i mai måned. Kommunestyret inviteres i samme møte å starte på budsjett 2005 - 2008 drøftingene. Plan- og økonomiavdelingen holder for tiden på å utarbeide ytterligere økonomiske analyser til bruk i kommunens planarbeid når neste økonomiplan 2005 - 2008 skal utarbeides. For at kommunen ikke på ny kommer inn i ROBEK, så må driftsunderskuddet fra 2003 inndekkes senest i løpet av 2004 og 2005.

Merforbruket til investeringsprosjektene i 2003 må finansieres opp i 2004. Dette kan skje alternativt ved å øke låneopptaket i 2004, eller ved å omdisponere finansiering fra investeringsprosjekter i 2004.