Merknader til planforslaget

Merknader kan sendes til Porsanger kommune innen 7. juli. 

Benytt gjerne e-post - postmottak@porsanger.kommune.no og merk e-posten med innspill til kommuneplanens arealdel

Eventuelle innspill som kommer inn etter 7. juli vil ikke tas med ved sluttbehandling.