Kommunens avtale med Undervisningssenter for sykehjem og hjemmetjeneste om kompetansehevingsprosjektet KlinObsKommune går over 3 år i perioden 2021 - 2023.

Ansatte følger i løpet av prosjektperioden en 5-trinns modell som skal styrke kompetanse og faglig fokus på klinisk observasjon, og på den måten gi en gevinst i form av et gjennomgående fagfokus i tjenestene og økt kvalitet i kommunikasjonen mellom ansatte, også på tvers av tjenestene, uavhengig av hvilket kompetansenivå man har fra før. Sist men ikke minst gir dette økt kvalitet i det pasientrettede arbeidet, og skal sikre at pasientene ivaretas med rett kompetanse til rett tid, av rett personell og på rett sted når endring, forverring eller akutt sydom inntreffer. 

UCEQgAhGIQARWRiDpWtkX 3u 1GIAIRiEAEIrAMgaRrGe 6NGoEIRCACEYjAyggkXSv 7wrvdCEQgAhGIQASWIZB 0LcO 9USMQgQhEIAIRWBmBpGtlX 3i 3G 4EIRCACEYjAMgSSrmW 4N 2oEIhCBCEQgAisjkHSt 7AvvdiMQgQhEIAIRWIZA 0rUM 90aNQAQiEIEIRGBlBP 4GlTNEEThBcPgAAAAASUVORK 5CYII=

 

 

 

 

 

 

I 2021 gjennomførte ansatte på sykeavdelingen og i hjemmetjenesten trinn 1 i kompetansetiltaket, og nå har også nesten 30 ansatte på Trekløveren gjennomført trinn 1. For å sikre at kompetansehevingstiltaket ikke blir en engangsforeteelse og for å sikre at kunnskapet etaberes i tjenesten, legges opplæringen nå systemisk inn i tjenestens opplæringsplan slik at også fremtidige nytilsatte gis tilbud om slik opplæring. Undervisningen tilbys til alle ansatte, uavhengig av om man har helsefaglig utdanning fra før. Totalt har nesten 130 ansatte i helse og omsorgsavdelingen nå gjennomført trinn 1 i opplæringen, og planleggging av trinn 2 og 3 vil starte opp i løpet av våren.

Du kan lese mer om prosjektet og om metodikken HER

Tidligere artikler om prosjektet finner du på følgende lenker:

https://www.porsanger.kommune.no/kompetanseloeft-i-helse-og-omsorg.6395928-543366.html 
https://www.porsanger.kommune.no/kompetanseloeft-i-hjemmesykepleien.6421200-543366.html