Som et av tiltakene i helse- og omsorgssektorens kvalitets- og forbedringsarbeid, ble det våren-21 inngått en 3-årig prosjektavtale med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) om kompetanseheving i klinisk observasjonskompetanse – KlinObsKommune

KlinObsKommune er en 5 trinns modell som skal styrke kompetanse og faglig fokus på klinisk observasjon i kommunehelsetjenesten, der målgruppen for modellen er voksne pasienter i institusjoner, boliger og i hjemmebaserte tjenester. Tiltaket finansieres gjennom kompetansehevingstilskudd fra Statsforvalteren.

 

UCEQgAhGIQARWRiDpWtkX 3u 1GIAIRiEAEIrAMgaRrGe 6NGoEIRCACEYjAyggkXSv 7wrvdCEQgAhGIQASWIZB 0LcO 9USMQgQhEIAIRWBmBpGtlX 3i 3G 4EIRCACEYjAMgSSrmW 4N 2oEIhCBCEQgAisjkHSt 7AvvdiMQgQhEIAIRWIZA 0rUM 90aNQAQiEIEIRGBlBP 4GlTNEEThBcPgAAAAASUVORK 5CYII=

På det første trinnet, som gir grunnleggende kunnskap om ABCDE metodikk, deltar alle ansatte. Også studenter og elever som på gjennomføringstidspunkt har praksis i våre tjenester og tilkallingsvikarer får tilbud om å delta. Dette gir gevinst i form av et gjennomgående økt fagfokus i tjenestene og økt kvalitet i kommunikasjon mellom ansatte uavhengig av hvilket kompetansenivå man har fra før – også på tvers av tjenester. Sist men ikke minst gir dette økt kvalitet i det pasientrettede arbeidet, og skal sikre at pasientene ivaretas med rett kompetanse, til rett tid, av rett personell på rett sted når endring, forverring eller akutt sykdom inntreffer.

Tidligere i år gjennomførte rundt 60 ansatte på sykehjemmet trinn 1 i tiltaket - les mer om dette og om prosjektet her. Nå har også over 30 ansatte i hjemmesykepleien gjennomført det første trinnet i modellen, noe som betyr at over 100 ansatte innen utgangen året vil ha gjennomført trinn 1 i kompetansehevingstiltaket. Når alle ansatte i hjemmesykepleien har gjennomført trinn 1 i tiltaket, vil opplæringen implementeres også til ansatte på Trekløveren. 

For å sikre at kompetansetiltaket ikke blir en engangsforeteelse, legges opplæringen nå systemisk inn i tjenestenes opplæringsplaner slik at også fremtidige nytilsatte gis tilbud om denne kompetansehevingen.