A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 
Lakselv ungdomsskole

Porsanger kulturskole

Porsanger kulturskole skal være et kulturelt kreativitets- og kompetansesenter, og bidra til et rikt og variert kulturliv i kommunen. Kulturskolen har ansvaret for musikkundervisning i Lakselv, Børselv og Billefjord (enkeltelever og samspill), instruksjon / dirigenttjeneste.

Kulturskolen er et frivillig opplæringstilbud innen ulike kulturfag til alle mål- og aldersgrupper i kommunen, men med særlig vekt på barn og unge.

Ansatte

Kulturskolerektor Irene Persen tlf. 95 87 18 79 - underviser i gitar, piano, elevkor, sang, trekkspill og musikkterapi.

Anastasia Dmitrieva - dirigent

Jens Lühr - underviser i piano, tverrfløyte og musikkteori.

Berit Thomassen - underviser i billedkunst.

Infobrosjyre

Påmelding

 

Satser 2018

KULTURSKOLEN - AVGIFTER

2018

vanlig elevkontingent pr halvår

1436

elevkontingent voksne pr. halvår

1763

kontingent for elever i musikkbarneh. pr halvår

1096

Elevplass i barnekor pr halvår

1096

Salg timer til voksenopplæringskurs pr time

534

Salg av timer - andre kurs

438

instrumentleie pr halvår

360

Leie av øvingslokaler lag/foreninger Pr. time

78

Tips en venn Skriv ut