Uttalelse fra kommunestyret om krigen i Ukraina

Kommunestyret i Porsanger har gjort et omfattende vedtak om krigen i Ukraina. Du kan lese det her, i sin helhet.

Du finner protokollen fra formannskapet her.  

Flyktninger fra Ukraina

Porsanger kommune har fått melding fra Nord Norsk Mottakssenter om at de har inngått intensjonsavtaler om 95 akuttmottaksplasser med oppstart fra 1. april, med en mindre opptrapping fra 1. mai. I tillegg har kommunedirektøren meldt inn at vi kan bosette inntil 50 flyktninger. Foreløpig har vi ingen bekreftede ankomster, og vi vet at mange er klare til å bidra når det trengs.

Ta gjerne kontakt med ordfører om du kan bidra på noen måte, med personlig innsats, utstyr eller annet, så kan jeg videreformidle dette til de som etter hvert blir ansvarlige. Vi ønsker ikke å igangsette noe før vi vet hva vi skal igangsette for, men vi forbereder oss, med å kartlegge hvilke ressurser vi har tilgjengelig.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Det er laget et eget område for samfunnssikkerhet og beredskap på kommunens nettside, og jeg vil anbefale alle å bruke denne som et nyttig verktøy for å vite hva en skal gjøre om krisen oppstår. Porsanger kommune har kartlagt tilfluktsrom, og du finner oversikten på denne sida. Det er nok lite sannsynlig, i den situasjonen vi står i nå, at disse vil bli tatt i bruk, men det er greit å vite hvor de er lokalisert.

Om det skulle komme til en situasjon med utslipp fra atomkraftanlegg, og vinden skulle føre dette med seg til oss, skal vi holde oss innendørs hjemme. Da er det viktig at vi har nok mat og utstyr. Sjekk egenberedskapen. Porsanger kommune har tilstrekkelig med jod til barn og unge, gravide og ammende. Er du under 40, anbefales det å ha jod hjemme. For oss over 40 skal det ikke være nødvending. Jod skal bare tas når nasjonale myndigheter gir oss beskjed om det. Porsanger kommune har en beredskapsplan for distribusjon av jod til de gruppene vi skal tildele til.

Finnmarkskommisjonen

Finnmarkskommisjonen varslet 16.9.2020 igangsetting av arbeidet med å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter på Finnmarkseiendommens grunn i Porsanger, felt 9. Kommunestyret i Porsanger anser at denne kartleggingen og konklusjonene til kommisjonen vil kunne få stor betydning og samfunnsmessige konsekvenser for innbyggerne i Porsanger.

Formannskapet vedtok følgende innstilling til høringsinnspill, som skal til endelig behandling i kommunestyret torsdag 17. mars.  

Innstillingen kan du lese her. 

Andre vedtak fra formannskapet 8.3.22 finner du her.

Markering av overgangen til nytt redningshelikopter på Banak

Onsdag 9. mars var jeg invitert til å delta på markeringen av overgangen fra Sea King til SAR Queen, og det ble en flott markering. Det er viktig å feire, og med både statssekretær, fylkesordfører, sjefer i manga valører fra tjenesten, og ikke minst det viktigste limet i tjenesten, de ansatte, ble dette en dag til å både se tilbake og fremover.

For meg, som nesten har hatt et kjærlighetsforhold til Sea Kingen, var det vemodig å se den siste maskinen fly fra Banak 25. februar. Det var dog et godt vemod, for vi har ventet lenge, og det var på tide.

Det tok i sin tid tre år å beslutte Sea Kingen, det har tatt 30 år å komme i havn med nyinvesteringen. Det kan kanskje ha vært en nyttig ventetid, med tanke på den utviklingen som har skjedd de siste 30 år.

Og det er jo imponerende at den gamle arbeidshesten, Sea Kingen, har levert tilnærmet 100 % på beredskap frem til i dag. Det sier noe om de flinke folkene, som tålmodig har skrudd og sørget for trygghet og beredskap til Norges befolkning.

Det hersker ingen tvil om at Finnmark og havområdene rundt oss har fått en større trygghet i AW101. Leonardo Helicopters har levert et fantastisk helikopter, som er heldigitalt, og kan fly søk og redning på en helt annen måte enn før med det utstyret de har tilgjengelig.  

Porsanger kommunes gave til Redningshelikoptertjenesten, avd Banak, var en ørn. Den falt ned på østsida av Porsangerfjorden for en del år tilbake, og daværende rådmann Gunnar Lillebo fikk den stoppet ut. De senere år har den vært bortlagret, og den har nå kommet til et verdig hjem, som har god nok plass. Symbolikken står for seg selv, og den vil i all fremtid minne om Porsanger som Redningstjenestens hjem i Finnmark.  

Talen jeg holdt kan du lese her. 

Da gjenstår bare å ønske lykke til i dert videre arbeidet med å trygge havet og Finnmark!

DAT overtar flyruta LKL – TOS fra 1. april

Som følge av anbud, blir det skifte av selskap på flyruta mellom Tromsø og Lakselv. Dette innebærer et dårligere tilbud, fordi vi har mistet en rotasjon, og nå står igjen med to daglige avganger og ankomster LKL - TOS. Dette har vært omtalt i media, flere ganger.

Ordfører har, sammen med lufhavnsjef og sjef Finnmark landforsvar, hatt flere møter med DAT, og har meldt inn vår bekymring. DAT ønsker å fly en tredje rotasjon, og skal ha både fly og crew stasjonert her i Lakselv. De har levert på minimum av det anbudet legger opp til, og fyller kravene.

Vi har også hatt dialog med Troms og Finnmark fylkeskommune, Pasientreiser og redningshelikoptertjenesten, og vi har bedt Samferdselsdepartementet om å reforhandle avtalen med DAT, noe avtalegrunnlaget åpner for. Foreløpig har vi skriftliggjort dette i en henvendelse til Samferdselsdepartementet. Nå når vi har fått samlet mer informasjon, vil ordfører følge det opp og be om et møte med departementet.

Neste uke

Tirsdag 15. mars har jeg invitert alle politiske parti Porsanger til et felles møte for å drøfte hvordan vi sammen kan skape en poltisk kraft til beste for Porsanger. 

Torsdag 17. mars er det kommunestyre, sakene på dagsorden finner du her.