Porsanger kommune har etter anmodning fra fylkesmannens helseavdeling opprettet en bedreskap for personer som har vært i befatning med katastrofen i Sørøst Asia. Dette gjelder både som som direkte eller indirekte har vært i befatning med katastrofen. Den bistanden en vil kunne gi i denne sammenhengen er somatisk og psykososial bistand og oppfølging. Personer med behov for somatisk oppfølging av skader kan ta kontakt med Legevakten tlf 78 46 00 50. Personer med behov for psykososial oppfølging i form av samtaler og lignende kan ta kontakt med: helse- og sosialsjef Heintz Valvatne tlf 99 58 32 47 eller fungerende rådmann Idar Langmyr tlf 91 72 25 83 Vi gjør også oppmerksom på at man kan ta kontakt med Utenriksdepartementet dersom man har spørsmål vedrørende katastrofen. De kan kontaktes på tlf. 22 24 20 20 eller pr e-post beredskap@mfa.no. Informasjon om helsemyndighetenes håndtering av flomkatastrofen er tilgjengelig på Sosial- og helsedirektoratets hjemmeside: www.shdir.no eller Utenriksdepartementet: www.mfa.no.

 

Oppdatert informasjon vil bli lagt ut i løpet av 30.12.04 etter møte som avvikles i kriseledelsen og i det opprettede kriseteamet. Her vil det bl.a. bli lagt ut informasjon om vakttelefon i forbindelse med beredskapen.