Porsanger kommunes kriseteam er nå satt i beredskap i forbindelse med katastrofen i sør-øst Asia.Dette betyr at personer som er direkte eller indirekte berørt av katastrofen har mulighet til bistand fra kommunen når som helst i tiden fremover. Dette er klart etter et møte i kriseledelsen i formiddag.

 

Bistanden kan gis til reisende som har vært i området selv, eller pårørende og bekjente av reisende. Det vil være behov for samtaler, bearbeiding av inntrykk og opplevelser, praktiske detaljer omkring tilbakekomst, legeundersøkelse/-behandling, sykemeldinger, erklæringer osv.

Porsanger kommunes kriseteam vil være i funksjon gjennom helgen 30/12-2004 - 2/1-2005, og videre gjennom ukene som kommer. Kriseteamet består av ulike grupper fagfolk. De vil bistå med oppfølging og formidler videre kontakt med hjelpeappratet.

Porsanger kommune vil presisere at ALLE som i noen grad er berørt av katastrofen, eller kjenner noen som kommer hjem uten nære pårørende og venner/bekjente er velkommen til å samtale med krisetemet. Det er viktig nå at kriseteamet får en oversikt over alle som har hatt befatning med katastrofen. Alle i kriseteamet har selvsagt fullstendig taushetsplikt, og alle opplysninger er velkomne.

Gjennom nyttårshelgen vil kriseteamet være bemannet med 2 personer til enhver tid, som kan kontaktes.

TELEFON KRISETEAM: 98 28 80 98

Fra mandag 3/1-2005 vil det være organsiert egen legevakt som tar seg av skader/følgetilstander etter katastrofen, og praktiske detaljer omkring oppfølgingen. Kontakt  legevakt på 78 46 00 50 fra mandag 3/1-2005 kl. 08.00 og fremover. Man kan også kontakte Utenriksdepartementet ved spørsmål om katastrofen, tlf 22 24 20 20, eller pr. e-post beredskap@mfa.no

Mer informasjon kan også fås på følgende nettsteder: Sosial- og helsedirektoratets hjemmeside: www.shdir.no eller Utenriksdepartementet: www.mfa.no.