Porsanger kommune har etter anmodning fra Kommunenes Sentralforbund besluttet å gi et bidrag til hjelpearbeidet etter naturkatatrofen i sørøst Asia. Kommunen sitt bidrag er på kr. 10.000,-.

Bakgrunnen for denne bevilgningen er den naturkatastrofen som rammet flere land i sørøst Asia i romjulen, og kommunen ønsket å være med gjennom et bidrag til hjelpearbeidet, sier ordfører Bjørn Søderholm.

--Jeg vil samtidig oppfordre hele Porsangers befolkning til å være med på å støtte opp omkring det hjelpearbeidet som de frivillige organisasjonene gjør i dette området, sier Søderholm. "Bytt gjerne ut fyrverkeriet til nyttår med et økonomisk bidrag tilsvarende" er oppfordringen fra ordfører Søderholm.