Innspillet oppsummert

Brevet til fylkeskommunen gir grundige beskrivelser av behovet for bedret flytilbud og økt forutsigbarhet rundt dette. Kort sagt har kommunen formidlet følgende budskap: vi ønsker minimum 4 daglige rotasjoner mellom Lakselv og Tromsø. 

Vi vet at Forsvaret i full gang med reetablering av Finnmark landforsvar, noe som vil føre til økt press på flytilbudet. Det er også en forventet økt utviklingsaktivitet i reiselivsnæringa i regionen. I Hurdalsplattformen er reiselivet særlig nevnt som en fremtidsnæring som vil bidra til å sikre verdiskapning og arbeidsplasser i hele landet. Også i kommunens vedtatte reiselivsplan er det lagt vekt på å bygge ut Porsanger  som reiselivsmål. I planen kan man blant annet lese;

 Det er enkelt å komme til regionen med fly og flere av gjestene benytter offentlig transport for å reise rundt i regionen.

En god infrastruktur knyttet til reiselivet er en forutsetning for planlagt utvikling og næringsaktivitet.

Næringslivet og lufttrafikk

Det er ingen tvil om at lufttrafikken er svært viktig for næringslivet i regionen. 

Noen nøkkeltall for privat næringsliv for vår region (fra 2020):

  • Privat næringsliv omsetter for 5,2 milliarder kroner
  • Består av 3791 selskaper
  • 469 av disse bedriftene omsetter for over 1 million hver og har til sammen 3342 ansatte

 Det som er viktig for næringslivet er forutsigbarhet; det må være nok rotasjoner til at de klarer å opprettholde driften, og trygge sine arbeidsplasser. 

Sivilsamfunn og lufttrafikk

Kommunen registrer at regionen har økt aktivitet, noe som legger økt press på de allerede få avgangene fra Lakselv lufthavn. Kommunen ønsker flere avganger for å sikre sivilsamfunnets tilgang på flyruter til en overkommelig pris. Innbyggerne i vår region, og utflyttere som lengter hjem, har både reisebehov og reiselyst. Flytilbudde bør imøtekomme dette. 

Pasienter som skal til Tromsø for konsultasjoner på UNN trenger flere tilgjengelige avganger for at deres behov som pasienter skal ivaretas på en tilfredsstillende måte.