Vi er foreløpig ikke direkte berørt av krigen

Norske myndigheter følger situasjonen nøye og formidler relevant informasjon til kommunene. Vurderingen av sikkerhetssituasjonen og trusselbildet hos oss er som normalt, og vi er for tiden ikke under noen høyere trussel eller risiko enn vanlig. Forsvaret følger ekstra nøye med på situasjonen.

Beredskap i tilfelle atomnedfall

Det er aktive kjernekraftverk i Ukraina, og det er naturlig å være bekymret for om det kan skje utslipp av radioaktivt materiale om noen av kraftverkene skulle bli rammet av krigshandlinger. Det har vært krigshandlinger i området ved Zaporizhzhia kjernekraftverk sør i Ukraina, men selve reaktoren skal vær uskadet og det er ikke registrert noen unormal stråling i området. DSA følger nøye med på situasjonen. DSA vurderer også at avstanden fra Ukraina til Norge er såpass stor at høyst sannsynlig ikke vil bli nødvendig å ta jodtabletter, selv om det skulle skje et utslipp i Ukraina.

Kommunen har beredskapslager av jodtabletter, og det er lurt å ha jodtabletter hjemme

Det er lite sannsynlig at en atomulykke skal ramme Porsanger, men ved en slik hendelse kan konsekvensene være betydelige. Jodtabletter beskytter mot kreft hvis de tas tidlig nok. Vi har lager av jodtabletter i kommunen for barn og unge under 18 år og for gravide, og vi har planer for å dele dem ut hvis det skulle bli nødvendig. I tillegg anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) at alle under 40 år har jodtabletter hjemme.

 

Les mer om jodtabletter her.

 

Husk: Du skal bare ta jodtabletter hvis du får beskjed om det fra myndighetene.

 

Ta vare på hverandre og ha omsorg for enkeltmennesker

Vi har blant våre innbyggere mennesker som har tilknytning til land på begge sider av konflikten. Det er viktig å huske på at enkeltmennesker, uansett nasjonalitet, ikke er ansvarlige for disse krigshandlingene.

Ta vare på hverandre og vær rause.

Krigen i Ukraina kan påvirke mange mennesker på ulike måter og kanskje reaktivere krigstraumer hos noen. Mange er slitne, nedstemte, og har psykiske problemer og lidelser etter to år med korona. Det som skjer nå kan forsterke uro og stress.

Hvis du trenger noen andre enn venner og familie å snakke med, så finnes det mange nasjonale hjelpetilbud du kan bruke.

Mer informasjon

Direktoratet for strålevern og beredskap har informasjon om situasjonen i Ukraina og informasjon om jodtabletter på mange språk.

Besøk dere nettsider: dsa.no