Bs ( 31)Når man leser avisene i disse dager kan man få det inntrykk at alt går på skeive i vårt kjære fylke.
Finnmark er på konkursens rand. Ingen har arbeid, barn sulter, Røde Kors og Frelsesarmeen må inn med pengeinnsamling, ingen fisk blir ilandført i fylket, bedriftene står, kommunepolitikerne er i ferd med å gi opp.

Og det verste av alt er at folk begynner å tru på det.

Og så prøver de som skriker høyest samtidig å fortelle hvor flott det er i Finnmark, om hvor mange muligheter vi har. "Kom til oss da skal du få det fint", sier de.

Hvis ikke det er dobbelkommunikasjon, ja så vet ikke jeg.

Jeg har lyst å fortelle en litt annen historie, historien om Porsanger, en kommune midt i Finnmark, en tre-kulturell kommune som ønsker å bli en vinnerkommune. Forresten, vi ikke bare ønsker men vi skal bli en vinnerkommune.

Porsanger har det siste året hatt en netto befolkningsøkning på 16 personer. Kanskje ikke så mange, men det er en økning.

Over nyåret vil vi ikke ha noen tomme gapende vindu i sentrum av Lakselv. Dette gir positive signaler utad.

Porsanger har i 2004 hatt en økende byggeaktivitet sett i forhold til i fjor. Fjoråret var et veldig godt år. Da hadde vi 18 boliger/leiligheter som ble bygd, i år har vi 30. Boligbygging er den beste indikasjonen på at der er noen som tror på fremtiden i vår vakre kommune.

Arbeidsledigheten har vært lav over lang tid og er nå på 4,2%, tredje lavest i fylket.

Porsanger vant lokaliseringskampen om HV17 over Alta. Det viser at står vi på og trur på det vi kjemper for, ja så vinner vi.

Fremtidens forsvar gir Porsanger mange muligheter.

Hæren med jegerbataljonen vil fortsatt være i Porsanger med rundt 150 mannskap og befal. Antallet vil variere over tid ettersom noen av disse vil bli sendt ut på internasjonale oppdrag. Men basisen vil være ca. 150 mann.

HVUB vil fortsette sin utdannelse på GP.

Vi fikk distriktsstaben for HV til GP med sine 25 - 30 mann. Om de ansatte velger å bo i Alta er på kort sikt ikke så viktig. Det viktige var at vi fikk funksjonen til GP. Da kommer folkene også.

De unike treningsmulighetene på GP gjør at Halkavarre er pekt ut til å bli et satsingsområde for både nasjonale og internasjonale spesialstyrker.

HV mannskapsutdanningen vil starte opp fra høsten 2006.

Banak vil være utgangspunkt for flyøvelsene i Halkavarre. Det er igjen med på å berge flyplassen.

GP vil overta all kursaktivitet fra Terningmoen og skarpskytterutdannelsen i hele Forsvaret vil foregå på GP. I tillegg vil annen aktivitet som bl.a. spesialøvelser for politiet og andre fortsatt foregå på GP.

Det nye forsvar er på full fart inn, det gamle er i ferd med å fases ut. Det som er viktig nå er å se mulighetene som det fremtidige forsvar gir Porsanger og Finnmark

Av andre positive hendelser i Porsanger kan nevnes etablering av en ny klæs forretning i Lakselv. Det som er ekstra positivt er at det er ungdom som står bak.

PFK og Lakselv IL har vedtatt å slå seg sammen. Det er kjempe positivt og er med på å samle både barn og ungdom i bygda og fjerne årsaken til mobbing mellom barna.

En bedrift i Lakselv er utpekt til en "Gaselle bedrift". Bedre skussmål kan ikke gis til en bedrift i Norge.

Kommunene Porsanger og Karasjok har vært med på å få realisert en næringslivsportal. Den gir en unik mulighet for næringslivet i våre to kommuner til samhandling og utvikling. Næringslivet har ennå ikke oppdaget hvilket verktøy de har fått mellom hendene, men jeg er ganske sikker på at de snart vil.

Lakselv Motorklubb med Øyvind Lindbäck i spissen har gjort en kjempejobb og er i ferd med å realisere en av de fineste motorcross baner i Norge. En slikt anlegg vil være med på å komplettere de idrettsanleggene vi allerede har i kommunen og gjøre Porsanger til et helt unik sted i landet når det gjelder tilbud på ulike idrettsaktiviteter.

Kommunen har fått Innovasjon Norge og Landsdelsutvalget med i et prosjekt for å se på hva som skal til for å lykkes med å etablere flyfrakt av ferskfisk til USA og Asia fra Banak. Samtidig vet vi at der er flere næringsaktører som jobber med det samme. Tenk dere for et positivt puff vi får fremover når disse store flymaskinene begynner å anløpe Banak fast på sin vei mot fjerne destinasjoner med fersk bearbeidet fiskeprodukter i buken. Kanskje vi i Porsanger kan være med på å få igang fiskeribedriftene på kysten til å produsere fiskeprodukter til nye markeder i Asia og USA. At fiskefrakt flygingene kommer er jeg helt sikker på, kanskje tidligere enn de fleste aner.

Porsangefjordprosjektet har virkelig begynt å få fremdrift. Etter et møte i fiskeri- og kystdepartementet i desember i år, hvor representanter både fra departementet, Innovasjon Norge, Landsdelsutvalget og forskningsinstitusjoner deltok, vil det kun gå en vei, opp og frem.

Jeg vet at mange rundt fjorden begynner å miste motet og trua på at fjordprosjektet noen gang vil bli en realitet. Men ting tar tid. Det er bare å vise til arbeidet med å få til charterflyging over Banak. Den startet i 1989, første fly landet i 1997. Det tok veldig lang tid, men vi fikk det til. Denne aktiviteten har skapt en økt omsetning i reiselivsnæringen i regionen på rundt 250 - 300 millioner kr. siden oppstart. Så jeg ber dere som begynner å miste trua, ikke gjør det vi vil få det til.

I kommunen er vi i full gang med omstillingsarbeidet for å få til en sunn kommuneøkonomi. Jeg er sikker på at vi vil lykkes selv om det vil være enkelte tunge tak som må tas.

Porsanger kommune er i dag en tre-kulturell og tre-språklig kommune. I fremtiden skal vi bli en tre-kulturell og tre-språklig vinner kommune. Sammen klarer vi det, det er jeg ikke det minste i tvil om.

Med vennlig hilsen

Ordfører Bjørn