Informasjon om postlisten

Postlisten gir en oversikt over brev sendt til eller fra Porsanger kommune. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for innkommet post og U for utgående post.

Den offentlige postlisten blir lagt ut etter at opplysningene er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighet. Journalposter og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket. Postlisten offentliggjøres innen fem virkedager etter aktuell dato.

Den elektroniske postjournalen blir liggende tilgjengelig i 6 måneder tilbake i tid.

 

Vi har fra og med august 2023 problemer med løsningen for bestilling av innsyn. Innsynsbegjæringer bes sendt direkte til postmottak@porsanger.kommune.no

 

GÅ TIL POSTLISTE

 

Historisk postliste (01.01.2022 tom. 30.09.2022)

Historisk møtekalender (tom.30.09.2022)

 

Ønsker du innsyn i eldre saker kan du sende en forespørsel til arkivet på e-post: postmottak@porsanger.kommune.no 

Ps. Merk forespørselen med saks- og dokumentnummer (eks.17/123-4.) 

Klageadgang

Klageadgang:     

§31 Ofl. Klage på manglende svar/tilbakemelding innen 5. Virkedager.

§31 Ofl. Klage/forespørsel om utvidet svar/begrunnelse, og eventuelt merinnsyn ( § 11 Ofl.) på avslag innen 3. Uker.

§32 Ofl. Klage på avslag om innsyn med krav om videresending for vurdering av Fylkesmannen i Finnmark innen 3. Uker (etter avslag med utvidet svar/begrunnelse.)

*Klage på avslag om innsyn sendes til kommunen for oversendelse og klagebehandling hos Fylkesmannen*          

Nyttige lenker

På lovdata.no finner du oppdatert informasjon om offentlighetsloven, lovens paragrafer og regler om innsyn i offentlig forvaltning.

Se egen link under:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentlighetsloen

På sivilombudsmannen.no finner du informasjon om hvordan du kan klage på avgjørelser fattet av offentlig forvaltning.

Se egen link under:

https://www.sivilombudsmannen.no/