A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Preassaoktavuohta ja dieđut Porsáŋggu gielddas

Mii sáddet dieđuid beaivvalaččat dii. 14.30 preassii. Mis lea buorre masjon til pressen daglig kl 1430. Mis lea buorre oppalašgovva Covid-19 birra Porsáŋggus.

Sátnejođiheaddji Aina Borch lea preassaoktavuohta. Mii bivdit buohkaid váldit suinna oktavuođa.

Oktavuođadieđut

  • Telefovdna 95 76 27 10
  • E-poasta: aina.borch@porsanger.kommune.no 

Sáddes áinnas jearaldagid e-poastta bokte vai mis lea áigi gávdnat vástadusaid.