Ved en positiv hjemmetest, skal du:

  • Kommunen ber om at du registrerer din positiv selvtest i Fiks, se prosedyren i lenken
  • Dersom du mangler Bank Id, eller av andre grunner ikke kan benytte selvregistreringen kan du ta kontakt med Legestasjonen mellom kl. 09.00- 14.00
  • Mer informasjon: Om korona/covid-19 - Porsanger kommune

Lenke til selvregistrering her: https://minside.kommune.no/innlogget/smitte-selvregistrering

Merk: Du logger inn med bankID.

Oppskrift på hvordan du registrerer selvtest finner du her: HVORDAN MELDE INN POSITIV SELVTEST DIGITALT.pdf