Mottatte høringsinnspill ved 2. gangs offentlig ettersyn

Bedrifter: trykk her

Lag og foreninger: trykk her 

Offentlige etater: trykk her

Politiske parti: trykk her

Privatpersoner: trykk her

Reinbeitedistrikt: trykk her

Mottatte krav om konsultasjoner

Stabbursdalen elveeierlag og Striforsvann fiskesameie: trykk her

Rávttosviomi siida og Stabbursdalen grunneierforening: trykk her

Rochi siida: trykk her