Porsanger kommune praktiserer samordnet hovedopptak i kommunale og private barnehager

Det kan søkes plass ved inntil 3 barnehager i prioritert rekkefølge, og det registreres en søknad for hvert enkelt barn

Vi oppfordrer alle som ønsker å søke barnehageplass i Porsanger kommune til å sende inn en elektronisk søknad.

 

Barnehageloven § 12a – Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass fra august

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år

 

 

Hovedopptaket avsluttes når alle barn med lovfestet rett har fått tilbud, og det åpnes for supplerende opptak

Barnehageplass tildeles etter faste opptakskriterier. Kommunale og private barnehager har ulike opptakskriterier

Les mer om gjeldende opptakskriterier og krav til dokumentasjon i vedtektene for den enkelte barnehage