For at de mest sårbare innbyggerne skal være bedre beskyttet mot Covid-19 smitte anbefaler Folkehelseinstituttet vaksinering med ny oppfriskningsdose, som for de fleste være en fjerde dose koronavaksine. Det er kommet ny oppdatert versjon av koronavaksinene Comirnaty og Spikevax som benyttes til oppfriskningsvaksiner, men tidligere utgaver kan også benyttes. Du velger selv hvilken du ønsker å bruke. Oppfriskningsdoser anbefales gitt med et intervall på 4 måneder siden siste vaksinedose.

På bakgrunn av råd fra Folkehelseinstituttet har Porsanger kommune i samarbeid med Apotek 1 i Lakselv etablert et tilbud om en ny oppfriskningsdose for følgende grupper:

  • Sykehjemsbeboere og sårbare personer som er 75 år og eldre med hjemmesykepleie
  • Øvrige innbyggere i aldersgruppen 65 år og eldre
  • Personer mellom 18 - 64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
  • Personer i alderen 12 - 17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Gravide i 2. og 3. trimester 

Du kan lese mer om hvem om risikogruppene på Folkehelseinstituttets nettsider.

I Porsanger er det opprettet tilbud om vaksinering på Apotek 1 hver mandag – fredag mellom kl. 09.45-15.30. 

Du kan digitalt bestille time på forhånd via Helseboka eller du ringe apoteket på telefon 784 65 530 for å avtale tidspunkt

Pasienter som av særlige grunner må ta vaksinen hos kommunen bes ta kontakt med sin fastlege.