A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Viktig informasjon om legestasjonen

Sentralbordet er nå oppe og går, men det er stor trafikk. Publikum bes tenke gjennom henvendelsen kan vente. Porsanger kommunes Legestasjon/legevakt kan foreløpig kun håndtere øyeblikkelig og akutt hjelp.

Publikum bes om å benytte helsenorge.no for bestilling av timer, resepter etc .Henvendelser på helsenorge.no besvares fortløpende i løpet av dagen.  

Det jobbes med å få på plass et tilbud om videokonsultasjoner for vanlige fastlegespørsmål.

 

SÆRLIG OM KORONA:

Vi ber om at publikum som har spørsmål vedrørende korona leser seg opp på nettsidene for å se om dere finner svar der først:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

https://www.porsanger.kommune.no/korona-info.524836.no.html

 

Legestasjonen har en egen sykepleier som besvarer koronaspørsmål i tidsrommet 9-15.

Mailadr korona@porsanger.kommune.no kan også benyttes for mer generelle spørsmål.

 

Saken oppdateres forløpende.