Ungdom i Fokus skal i samarbeid med foreldre og andre voksenpersoner starte opp et fritidstilbud for ungdommer i Porsanger. I første omgang er det et prøveprosjekt frem til jul. 

På åpen aula skal ungdommer få en arena for å møte andre ungdommer og drive egenorganisert aktivitet. Det er et forebyggende tiltak som gir ungdom en trygg og rusfri arena og møtes på. 

I forhold til brannvern og sikkerhet trenger vi flere voksenpersoner som kan være vakt i åpningstiden som vil være fredager kl. 20-22:30. Vaktene skal følge opp brannvern og sikkerhet. Uten frivillige vil vi ikke kunne tilby dette til våre ungdommer. 

For å være vakt må du kunne fremvise politiattest og være over 18 år. 

Flere frivillige betyr mindre belastning på hver enkelt, og det vil da også være mulig å dele opp vaktene ved behov. 

 

Hørtes dette ut som noe for deg? Ta kontakt med prosjektleder Mariell på e-post: mariell.haugli@porsanger.kommune.no