Aksis er en arbeidsmarkedstiltak- og lærlingbedrift som kvalifiserer og utprøver i daglige reelle arbeidsoppgaver. Oppgaven er å få folk i arbeid gjennom troen på å skape endring og å fokusere på hvilke muligheter som finnes.

Aksis tilbyr bred kompetanse innen karriereveiledning, avklaring av arbeidsevne, kvalifisering, formidling, arbeidspraksis, varig tilrettelagte arbeidsplasser og kursvirksomhet.

Aksis tilrettelegger for at alle skal kunne være mest mulig selvstendige, gjennom å få utnyttet sin tilgjengelige arbeidskapasitet og deltakelse i samfunnets verdiskapning.

Aksis har to ansatte i Lakselv: 

  • Elisabeth Isaksen Lindback tlf. 46 68 22 48
  • Eirin Isaksen tlf. 95 87 93 99

Les mer om Aksis