Kontaktinformasjon

Tlf: 78 46 00 00
Faks: 78 46 20 80 
E-post: postmottak@porsanger.kommune.no
Postadresse: Postboks 400 Rådhuset, 9712 Lakselv

Besøksadresse: Rådhusveien 1, 9700 Lakselv

E-post vil som annen post bli behandlet i samsvar med bestemmelsene i Offentlighetsloven. Dette betyr at du kan regne med at innholdet i din melding vil kunne bli offentlig tilgjengelig. Send derfor ikke meldinger som inneholder informasjon om personlige forhold og liknende som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Åpningstider

Åpningstider for skranke og telefon ved servicekontoret på rådhuset er 09.00-14.00.

Bestill møte med saksbehandler

Trykk her for mer informasjon om bestilling av møte med våre saksbehandlere.