Porsanger kommune har 350 årsverk fordelt på 400 ansatte som leverer velferdstjenester til befolkningen i kommunen.  Virksomheten er organisert på følgende måte: 

Organisasjonskart Ledelse

mugAAAAASUVORK 5CYII=