A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy Språk Språk
 

Organisasjon Porsanger kommune

Porsanger kommune har 350 årsverk fordelt på 400 ansatte som leverer velferdstjenester til befolkningen i kommunen.  Virksomheten er organisert på følgende måte. 

Organisasjonskart Ledelse

Organisasjonskart