Helsedirektoratet vedtok 12. mars 2020 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Regjeringen har fortløpende i pressekonferanser informert om oppdateringer og endringer i de nasjonale reglene. Rådene vil endres fortløpende etter hvert som virussykdomen sprer seg og kunnskapen om sykdommen blir bedre.

Porsanger kommune ber alle innbyggere i Porsanger om å følge påleggene og rådene fra Helsedirektoratet og rådene fra Folkehelseinstituttet. Vi ber om at publikum som har spørsmål vedrørende korona leser seg opp på nasjonale nettsider for å se om dere finner svar der før dere tar kontakt med lokal helsetjeneste.

Testing lokalt

Det er ikke lenger nødvendig å gå via sin fastlege eller legevakt dersom du ønsker å bli testet for Covid-19. Ta kontakt med legestasjonen, telefon 78 46 00 40 mellom kl. 09.00 - 14.00 på hverdager for å få avtale om testing. Ved mistanke skal du unngå kontakt med andre frem til testresultatet foreligger. Det tar normalt 2 dager.

For generelle spørsmål og råd om korona-beredskapen i Porsanger, ber vi deg sjekke helsenorge.no. På nettsiden helsenorge.no vil du også finne en chat-funksjon der du kan få direkte råd og svar på spørsmål du har om Covid-19. Folkehelseinstituttet har en publikumstelefon som er åpen for spørsmål om Covid-19 på hverdager mellom kl. 08.00 - 15.30 og har telefon nummer 815 55 015. 

Anbefalinger om hvem som bør testes finner du på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

Legestasjonen har etablert en egen e-postadresse sykepleier.legestasjonen@porsanger.kommune.no til spørsmål rundt Covid-19. Denne besvares på hverdager i tidsrommet 09.00 - 14.00. Denne e-posten vil kun svare på spørsmål rundt Covid-19 g må ikke benyttes til henvendelser som haster. Ta da telefonisk kontakt med legestasjonen på telefon 78 46 00 40.

Følg Folkehelseinstituttets råd

  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
  • Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. 
  • Det anbefales å ha tørkepapir når du hoster og nyser. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ.
  • Vurder om du kan utsette reise til utlandet.
  • Bruk Skype i stedet for å ha fysiske møter med personer i risikoområder.
  • Hold deg hjemme hvis du er forkjølt eller syk på andre måter, for å unngå å smitte andre, selv om det ikke er mistanke om eller påvist koronasmitte. 

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Folkehelseinstituttets publikumstelefon på 815 55 015. Åpen hverdager mellom kl. 8.00 og 15.30.

Karantene og isolasjon 

Det vises til nasjonale smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge.

Klikk her for mer informasjon om smittevernråd for reise!

Klikk her for mer informasjon om avstand, karantene og isolasjon!

Nasjonale informasjons-sider og tjenester

Lurer du på noe om koronaviruset, hvordan du kan forebygge at du og andre blir syke, og hva som gjøres i samfunnet for å hindre spredningen? Du finner det meste du trenger av informasjon hos våre nasjonale helsemyndigheters informasjonssider og -tjenester.

  • Helsenorge.no

Siste oppdaterte informasjon finner du på nettsidene helsenorge.no. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak. 

Finn informasjon på helsenorge.no  

 

  • Folkehelseinstituttes nettsider fhi.no

Siste oppdaterte informasjon finner du alltid på folkehelseinstituttets nettsider. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak.

Finn informasjon på fhi.no
 
  • Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon. Der får du svar på generelle spørsmål, som for eksempel i hvilke områder det foregår spredning og hvilke symptomer du skal være oppmerksom på.