Bærtua barnehage er en privat barnehage, som er lokalisert til Saarela boligfelt.

Søknadsfrist og opptak

Søknadsfrist for aksjonærer i barnehagen er 1.mars.

Porsanger kommune har samordnet opptak i kommunale og private barnehager med søknadsfrist 1. mars hvert år.