Ájanas barnehage er en 1-avdelings barnehage der driftsspråket er samisk.

Barnehagen har 16 barn i alderen 1 - 6 år.

Hovedmålet for Ájanas barnehage er å styrke bruken av samisk språk samt å formidle samisk kultur, levemåte og verdier. Dette gjøres gjennom lek og i alle rutinesituasjoner i løpet av dagen.

Søknadsfrist og opptak

 

Porsanger kommune har samordnet opptak i kommunale og private barnehager med søknadsfrist 1. mars hvert år.